Kabar Unik - kakong" Para pamiarsa kakung dumawah putri, pangapunten hambok bilih dangu kula boten post blog menika. "

Minggu, 30 Mei 2010

Ngedumel masalah Sekolah RSBI

"Sekolah model opo iku?" koq jor-joran duit.. 
“Sekolah saiki pancen larang, Kang Doel." jawabku  sekenanya.
“ Lha biyen pas kampanye janjine pendidikan murah, endi buktine?! Nggedabrus kabeh.”
“Yo gak ngono Kang Doel,” kucoba menghibur.
“Ya mesti kudu sabar Kang,"
" Sabar apane... sabar taek kicek a? " swaraneKang Doel tambah banter.
" Sik-sik Kang, sak jane ono opo? " aku takon Kang Doel karo nyondoh. Kang Doel ndudut Gudang Baru teko kesake. Terus dislomot nggawe korek sing murupe nyentor mek nylomot lambene.
" Ngene lho Kik, wingi ponakanku kan daftar SMP Negeri , jarene SMP iku RSBI opo SBI ngono lho .. embuh wis aku gak ngurus BI-BI ikulah. Sing tak urus iku kok yo o.. duite nguras jeding, nek utang njiret gulu. Mosok SMP ae bayar sampek 12 juta.. duwit opo iku?" 
" Sing jarene kate  digawe tuku Lap karo Top, walah lawong durung riyoyo kok wis tuku lap karo top."  gremengane Kang Doel, aku mung ngrungokno thok.
" Lho..."
"Ojo lho-lho an Kik iki tenan," sanggahe Kan Doel.
" Trus aku wingi yo krungu jare kang Parto, nek anake mlebu SMA Negeri sing gek kono, sing jarene Paporit lakok yo podhoae. Jarene sekolahe wis gak mbukak sekolah koyok biasane.. sing guler"
" Reguler kang "
" Yo..yo guler iku.. jarene sing guler wis ganok. kabeh wis SBI.sak jane SBI iku opo se Kik?"takone Kang Doel nang aku karo nyedot udhute jero-jero
" Ngene lho kang, sekolah gek Indonesia iki lek jareku durung onok sing SBI, onoko yo RSBI artine Rintisan Sekolah Berbasis Internasional." kang Doel manggut-manggut.
" Biasane sekolah-sekolah ngene iki carane nyampekno pelajaran nggawe boso Indonesia yo boso Inggris. Mestine ngono Kang. Tapi kadang-kadang, statuse RSBI iki mek digawe alat Kepala Sekolaheae. Ono Kepala Sekolah sing gak ndelok SDM e guru-gurune wis wani nggawe RSBI. Lha  masalahe maneh, pemerintah wis ngatur nang peraturan, nek sekolah reguler ora biso narik biaya balas. Sing oleh narik biaya nang wali murid mek sekolah-sekolah SSN karo RSBI. Yo sik untung nek biayane sing ditarik teko wali murid mau digunakno tenanan kanggo keperluane siswa. Koyo to.. kabeh siswa gek mejone ngadhep komputer dewe-dewe. Dadi pembelajarane wis nggunakno teknologi."
" Lha nyatane yok opo hayo? " kang Doel nyronthol takon.
" Lha opoko kang?" takonku balik.
" Lha critane arek-arek gak ngono, komputere yo mek siji gek mejone guru thok. ikuae akeh guru-guru sing gak nggawe, lha digawe opo duwite sing 4,5 juta ditambah duwit-duwit liyane. SPP yo 250 ewu sak ulan.     "  Lek itung-itungan kasar kayok aku sing penggaweane neng rombengan ngene yo 250 ewu ping 300 lah. wis 75 juta iki sing kelas siji thok.. yo kan?"
" Bener Kang, pancen koyok-koyoke saiki mlebu Sekolah favorit koyok SMP karo SMA sing iki.. mek khusus digawe wong-wong ayak thok. Nek sampeyan karo aku yo duduk ukurane awake dewe.. awake dewe nrimoae kang, sing penting anak sampeyan karo anakku nek iso diwenehi ketrampilanae  sing iso nggo urip besuk nek wis gede."
" Wuih bener Kik, aku yo setuju pendapatmu.. gak usah mikir wawancara wali murid sing dikongkon ngisi sumbangan gedhe-gedhean terus sing gedhe duwite yo gedhe sekore.."
" Sampeyan kok ngerti Kang?" takonku
" Yo ngertilah.. mosok dumane ngrombengae gak ngerti. lha wong gek rombengan yo akeh sing podho crito."
" Wis kono ndang budhalo nyangkul Kik, jo mikir SBI-SBI an.. marahi mumet.. marahi setereeesss, aku tak makani pitik disik".
"Yo kang aku tak budhal.. dongakno oleh asil, yo".
 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grants For Single Moms